Putnu būru aleja

Putni.Putnu būru aleja

Jau papbraucot garām mūsu izkārtnei sāksies Putnu būru aleja. Ik pēc katras otrās liepas redzēsiet kādu putna apmešanās vietu. Pārsvarā šeit ir strazdu būri, bet ir arī mazākiem putniem mitekļi. Alejā ir būri, kurus atstājuši jaunlaulātie, kas mūsu smēdē izgāja pārbaudījumu rituālus. Šie ir īpaši būri. Uz tiem jaunais pāris atstāj savu parakstu un vēlāk var atbraukt apskatīt, kas tajā notiek.


Koki. Goba

Pie mus teritorijā aug veca goba. Apkārtmērs 2,7 metri.

Koks goba

Koks tūja

Koki.Tūja

Blakus "Dārznieku" mājām aug tūjas. Lielākās tūjas apkārtmērs 1,45 metri. Atbilst dižkoka parametriem.


Koki. Pīlādzis

Ir mums arī sens pīlādzis. Apkārtmērs 1,43 metri.

Koks piladzis

Krūms ceriņš

Krūmi.Ceriņi

Viens no krāšņumiem pavasarī ir violetiem ziediem ziedošais ceriņš. Arī brangs izmēros.


Koki. Dižliepa

"DUDU ligzdas" teritorijā aug viens no mūsu lepnumiem: Augštūjas dižliepa ar 4,5 metru lielu apkārtmēru un aptuveni 35 metru augstumu. Koka stumbrā ir paliels dobums, kur iespējams ik pa brīdim iemitinās sikspārņi.

DUDU ligzdas - dižliepa

DUDU ligzdas - Milzu Apaļpūpēdis

Sēnes. Milzu apaļpūpēdis

Otrs atpūtas vietas lepnums ir baltais Milzu apaļpūpēdis. Parasti aug zālē mežiņā blakus ķiršu mežeņiem. Iespaidīgs skats, jo pierasts, ka pūpēži parasti ir sēņotājam pierastā izmērā. Skaitās ēdama sēne kamēr jauna un balta.


Koki. Baltais vītols

Blakus ceļam kādreiz auga liels un sens baltais vītols. Pašreiz var apskatīt, kas no viņa ir palicis pāri. Uz nodrupušā stumbra aug interesantas dzeltenas piepes.

Koks baltais vītols

Māju kokā izveides atbalstītāji:

Amatniecības, mākslinieku un majražotāju veikals
Mājas lapu uzturēšana
Mājas lapu izstrāde
Kalēja meistardarbnīca, kalējs pasākumos, monētu kalšana
Sociālo mēdiju optimizēšana - sociālo tīklu vadība